E e s t i   T õ l k i d e   j a   T õ l k i j a t e   L i i t 


 

Lühitutvustus

Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit (lühendatult ETTL) on omaalgatuslik mittetulundusühing, mis on asutatud 01. juunil 1992. aastal ning ühendab professionaalseid tõlke ja tõlkijaid.

Liidu tegevuse põhilisteks eesmärkideks on edendada tõlketegevust Eestis, aidata kaasa tõlke kvaliteedi parandamisele, arendada tõlkide ja tõlkijate koostööd nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, kaitsta oma liikmete kutsehuvisid ning korraldada täienduskoolitust tõlkide ja tõlkijate professionaalsuse tõstmiseks.

Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Liidu juhatus valitakse kaheks aastaks. Alates 2005. aastast on juhatuses 5 liiget: Helle-Helena Puusepp (esimees), Toomas Metsis (aseesimees), Irina Petrova, Piret Viilu ja Ela Vood.

Ühtekokku on liidu liikmetel välja pakkuda 23 töökeelt (sulgudes olev arv näitab nimetatud keelt valdavate tõlkide ja tõlkijate koguhulka meie liikmeskonnas):
 

·         eesti (210)

·         inglise (159)

·         vene (111)

·         soome (77)

·         saksa (51)

·         rootsi (39)

·         prantsuse (37)

·         taani (10)

·         itaalia (9)

·         hispaania (7)

·         norra (7)

·         hollandi (4)

·         poola (4)

·         portugali (3)

·         ungari (3)

·         ukraina (2)

·         araabia (1)

·         bulgaaria (1)

·         gruusia (1)

·         kreeka (1)

·         ladina (1)

·         leedu (1)

·         tšehhi (1)