E e s t i   T õ l k i d e   j a   T õ l k i j a t e   L i i t 


 

Kontaktandmed

Postiaadress: Postkast 354, 10503 Tallinn
Külastused palun eelnevalt kokku leppida telefoni teel

Telefonid:   (+ 372) 6311667, (+ 372) 5517541 Ela Vood

                    (+ 372) 5143358  Irina Petrova

                    (+ 372) 6807358, (+ 372) 5515825 Toomas Metsis

Internet:      http://www.ettl.ee

E-post:        info@ettl.ee,

 

Mittetulundusühingu registrikood 80048742
Arveldusarve nr 10022050338004, SEB Pank
Käibemaksu registreerimisnumber EE100595143