M i k s   o n   v a j a   t õ l k i ? 

 
    M i l l i s e d   t õ l k e l i i g i d   o n   o l e m a s   j a
    k u i d a s   v a l i d a   s o b i v ? 

 

Sünkroontõlget:

Sünkroontõlge sobib üritustele, kus on mitu töökeelt ja / või palju osavõtjaid, näiteks rahvusvahelistele konverentsidele.

Sosintõlge.

On sünkroontõlke alaliik, kus tõlk istub kuulaja kõrval ja tõlgib ilma spetsiaalse aparatuurita. Sobib juhul, kui on vaja tõlkida vaid paarile inimesele. Üle nelja tunni kestvatel üritustel on soovitav kasutada vähemalt kahte tõlki.

Järeltõlke puhul:

Järeltõlge sobib läbirääkimistele, vastuvõttudele, koolitusseminaridele, tooteesitlustele ja kitsalt erialastele üritustele. Üle nelja tunni kestvatel üritustel on soovitav kasutada vähemalt kahte tõlki.
 
    K u i d a s   t õ l k i   l e i d a ? 

 

Tõlkimiseks ei piisa heast keeleoskusest ja filoloogilistest teadmistest, vaid see nõuab ka:

    E n n e   ü r i t u s t . 

 
    Ü r i t u s e   a j a l . 

 

Korraldaja:

Kõneleja: