Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liikmeankeet

Nimi:

Liikmeksastumise aeg:

Sünniaeg:

Isikukood:

Postiaadress koos indeksiga:

Sissekirjutuse aadress (kui erineb eelnevast):

Äriühingu nimi ja aadress (kui olemas):

Elektronposti aadress:

Interneti kodulehekülje aadress:

Mobiiltelefon:

Telefon tööl:

Telefon kodus:

Faks:

Tegevusala: tõlk / tõlkija / (lisada muud):

Emakeel:

Sünkroontõlke sihtkeeled:

Sünkroontõlke lähtekeeled:

Järeltõlke sihtkeeled:

Järeltõlke lähtekeeled:

Kirjaliku tõlke sihtkeeled:

Kirjaliku tõlke lähtekeeled:

Õpitud keeled, mis on töös rakendamata:

Valdkonnad, mida tõlkimisel eelistan:

Valdkonnad, mida tõlkimiseks õpin:

Valdkonnad, mida tõlkimisel väldin:

Milliseid arvutiprogramme valdan:

Diplomid, omandamise aeg:

Erikoolitus tõlgiks / tõlkijaks:

Tõlkekogemus aastates:

sünkroontõlge:

järeltõlge:

kirjalik tõlge:

Notariaalse tõlke õiguste olemasolu:

Allkiri:

Kuupäev:

___________________________________________

Täidavad ainult need, kes alles soovivad liikmeks astuda:

Soovitused (kahelt ETTLi liikmelt):

Nimi:

Allkiri:

Kuupäev:

Nimi:

Allkiri:

Kuupäev: