Estlands tolk- och översättarförbund

Kort presentation 

Estlands tolk- och översättarförbund (estnisk förkortning ETTL) är en ideell organisation, som grundades 01.07.1992. Organisationen förenar professionella tolkar och översättare. 

Tolk- och översättarförbundet har som verksamhetsmål att utveckla tolknings- och översättningsverksamheten i Estland, att bidra till förbättring av tolkningskvalitén, utveckla samarbetet mellan tolkar och översättare både inom landet samt internationellt, att värna om sina medlemmars professionella intressen, att anordna vidareutbildning för att höja de professionell kunskaperna hos tolkar och översättare. 

Sammanlagt har våra medlemmar 23 arbetsspråk: 

estniska, engelska, ryska, finska, tyska, svenska, franska, danska, italienska, spanska, norska, nederländska, polska, portugisiska, ungerska, ukrainska, arabiska, bulgariska, georgiska, grekiska, latinska, litauiska, tjeckiska. 

Tolk- och översättarförbundets högsta beslutande organ är stämman, som samlas minst en gång varje år. Styrelsen väljs på två år. Tolk- och översättarförbundet har sitt kontor i Estlands nationalbibliotek. 

Kontaktuppgifter 

Telefoner:   (+ 372) 6311667

                   (+ 372) 6807358

                   (+ 372) 6307358

GSM:          (+ 372) 5515825

                    (+ 372) 5143358

                    (+ 372) 5040987

                    (+ 372) 5517541

                    (+ 372) 56715272

 

Postadress: Postkast 354, 10503 Tallinn, Estland 

Internet: http://www.ettl.ee

E-post: info@ettl.ee

 

Service 

Vi hjälper Er med 

att finna tolkar för olika evenemang, både för konsekutiv- och simultantolkning 

att finna översättare för översättning av olika slags texter från främmande språk till estniska (och ryska) samt vice versa 

att finna tolkar och översättare från andra länder, om de för kunden nödvändiga språkkunskaperna inte finns inom landet 

att via oss hyra teknisk utrustning för simultantolkning om Ni vill anordna konferens eller annat i Estlands nationalbibliotek 

att skriva in texter, utföra stavningskontroller och skanning 

att söka rätta termer och uttryck på Internet, i både databaser och terminologiska ordböcker

råd och rekommendationer när det gäller tekniska frågor i samband med olika arrangemang